PVM Inwestycje

REFERENCJE

Z pełną odpowiedzialnością polecamy zespół firmy PVM INWESTYCJE jako najwyższej próby menedżerów zdolnych zarządzać skomplikowanymi od strony technicznej, kosztowej i czasowej zadaniami inwestycyjnymi.
Z pełną odpowiedzialnością polecam Pana Dariusza Głowackiego jako najwyższej próby menedżera zdolnego zarządzać inwestycjami od strony technicznej, kosztowej i czasowej.

EC HARRIS - Firestone

POBIERZ REFERENCJE
Z pełną odpowiedzialnością polecam Pana Dariusza Głowackiego jako najwyższej próby menedżera zdolnego zarządzać skomplikowanymi inwestycjami od strony technicznej, kosztowej i czasowej.

EC HARRIS - Tarczyński

POBIERZ REFERENCJE
Z pełną odpowiedzialnością polecam Pana Dariusza Głowackiego jako menedżera zdolnego zarządzać skomplikowanymi inwestycjami od strony kosztowej i czasowej.
Z pełną odpowiedzialnością polecamy zespół Pana Romana Meysnera jako najwyższej próby menedżerów zdolnych zarządzać najbardziej skomplikowanymi od strony technicznej, kosztowej i czasowej zadaniami inwestycyjnymi.
I would not hesitate to recommend services of Mr. Dariusz Glowacki (PVM INWESTYCJE) as the supreme quality manager able to manage the investment from the technical, cost and time point of view.
Firma PVM INWESTYCJE świadczyła usługi z pełnym profesjonalizmem, zgodnie z wymogami Zamawiającego. Stwierdzam, że zamówienie zostało wykonanie należycie i terminowo.

COSMOPOLI

POBIERZ REFERENCJE
Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium: "Więcej o przetargach według FIDIC".

MICHALIKTOMCZAK

POBIERZ REFERENCJE
Z pełną odpowiedzialnością polecamy zespół Pana Dariusza Głowackiego jako najwyższej próby menedżerów zdolnych zarządzać skomplikowanymi od strony technicznej, kosztowej i czasowej zadaniami inwestycyjnymi.

RETAIL PARK OLAWA

POBIERZ REFERENCJE
Z pełną odpowiedzialnością polecamy zespół firmy PVM INWESTYCJE jako najwyższej próby menedżerów zdolnych zarządzać skomplikowanymi od strony technicznej, kosztowej i czasowej zadaniami inwestycyjnymi.

PANATTONI EASTERN POLAND MANAGMENT

POBIERZ REFERENCJE
Inżynier Głowacki wykonał wszystkie czynności z należytą starannością i Firma Panattoni Europe może polecić innym inwestorom inż. Głowackiego jako rzetelnego i godnego zaufania Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych.

Kontakt

Dariusz J. Głowacki MIRCS

Kozanowska 32/9
54-152 Wrocław

T: +48 512 697 767
E: biuro@pvm-inwestycje.pl

skype: darecki.g

rics sidir fidic slk