PVM Inwestycje
Doświadczony zespół

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

Nasz zespół sprosta najbardziej nietypowym wymaganiom i rozwiązaniom technicznym. Doskonale radzimy sobie z niestandardowymi zagadnieniami dotyczącymi inwestycji.

Doświadczony zespół

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Prowadzimy proces inwestycyjny od wykonania prac projektowych, nadzoru nad inwestycją aż po przekazanie gotowego obiektu Inwestorowi.

Doświadczony zespół

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Sprawnie zarządzamy procesem budowlanym i inwestycyjnym, gdzie łączymy wiedzę zawodową, techniczną oraz znajomość przepisów prawnych i administracyjnych.

NASZA OFERTA

PVM INWESTYCJE to oferta dla inwestorów, którzy chcieliby zminimalizować wszystkie „niespodzianki” procesu inwestycyjnego Nikt nie obiecuje, że proces budowania będzie bezproblemowy, ale uważamy, że połączenie praktycznej wiedzy w zakresie projektowania, wykonawstwa z zakresem przygotowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi daje Państwu gwarancję powodzenia podejmowanych przez nas decyzji.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Każdy projekt rozpoczynamy od procesu przygotowania inwestycji. Na tym etapie skupiamy się na trzech ważnych punktach:

 • Stadium wykonalności zamierzenia inwestycyjnego
 • Ocena możliwości wariantów
 • Sporządzenie budżetu inwestycji
Przygotowanie inwestycji
Koordynacja i nadzór projektowania

KOORDYNACJA I NADZÓR PROJEKTOWANIA

Kolejnym ważnym krokiem w procesie zarządzania inwestycję jest:

 • Przygotowanie kryteriów i wybór biura projektowego
 • Opracowanie koncepcji architektonicznej i wielobranżowej
 • Projekt budowlany wraz z Pozwoleniem na Budowę
 • Opracowanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

Etap zarządzania budową składa się z kilku procesów:

 • Opracowanie procedury przetargowej
 • Przygotowanie materiałów przetargowych wraz z projektem umowy
 • Weryfikacja założeń ofert
 • Przeprowadzenie negocjacji wraz z rekomendacją dla Klienta
 • Opracowanie ostatecznej wersji umowy i załączników kontraktowych
Zarzązanie budową
Nadzór inwestorksi

NADZÓR INWESTORSKI

Na finalnym etapie nadzoru nad inwestycją przykładamy szczególną uwagę, aby wszystko wykonywane było zgodnie z założeniami. Na tym etapie skupiamy się m.in. na:

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru we wszystkich branżach
 • Kontrola terminowości realizacji inwestycji
 • Kontrola finansowa
 • Zarządzanie zmianami projektowymi pod optymalizacji kosztów
 • Końcowe rozliczenie inwestycji

ZOPTYMALIZUJ KOSZTY ENERGII

Oferujemy innowacyjne produkty, które zmniejszą i zoptymalizują zużycie energii. Z nami obniżysz koszt energii elektrycznej i konserwacji urządzeń elektrycznych wydłużając ich żywotność i zmniejszając emisję CO2.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Kontakt

Dariusz J. Głowacki MIRCS

Kozanowska 32/9
54-152 Wrocław

T: +48 512 697 767
E: biuro@pvm-inwestycje.pl

skype: darecki.g

rics sidir fidic slk